Privacy policy

Integritetspolicy för Bildbyrå Stockholmsfoto

Bildbyrå Stockholmsfoto behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR – vilken gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen GDPR är viktigt för oss att följa för att vi värnar den personliga integriteten och för att du ska kunna känna dig trygg med behandlingen av dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Bildbyrå Stockholmsfoto (nedan kallad ”Stockholmsfoto”, ”oss” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter när Stockholmsfoto tillhandahåller och marknadsför bilder och tjänster för dig samt vid övrig kontakt med Stockholmsfoto, såsom besök på våra webbplatser eller när du kontaktar oss via chatt, e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Stockholmsfotos ansvar att dina uppgifter hanteras korrekt och enligt tillämplig lagstiftning.

Företagsinformation:

Bildbyrå Stockholmsfoto
Högbergsgatan 25
116 20 Stockholm
Sverige

Org. nr. 196703281177
VAT: SE670328117701

 

Stockholmsfoto behandlar dessa personuppgifter

Stockholmsfoto samlar in och behandlar personuppgifter om dig som befintlig eller potentiell kund, vilket kan innefatta:

 • Organisationsnummer.
 • Orderinformation, dvs. beställda bilder eller tjänster. 
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn och lösenord. 
 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, faktura-adress, besöksadress och telefonnummer.
 • Data (IP-adress, enhetsinformation dvs. om du använder dator, mobiltelefon eller annan enhet, platsinformation samt klick- och besökshistorik) som du genererar genom ditt användande av våra tjänster och funktioner såsom Stockholmsfotos webbplatser och marknadskommunikation.

 

Hur Stockholmsfoto samlar in uppgifter om dig som kund

Stockholmsfoto samlar in personuppgifter om dig när du tar kontakt för en offert, genomför en bildbeställning, besöker Stockholmsfotos webbplatser, klickar på länk i digital marknadskommunikation eller är i kontakt med Stockholmsfotos kundtjänst. Information om dig samlas in för att du på bästa sätt ska kunna erbjudas olika tjänster och för att du ska kunna ingå avtal med Stockholmsfoto.

Utöver de uppgifter som Stockholmsfoto samlar in om dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi kan komma att hämta information för uppdatering, från t.ex. Bolagsverket, för att kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig och/eller din organisation.

Stockholmsfoto samlar även in vissa personuppgifter via cookies som sparar information om hur du använder vår webbplats. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Stockholmsfotos cookiepolicy.

Varför Stockholmsfoto behandlar personuppgifter

Stockholmsfoto samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Nedan förklarar vi anledningarna och ändamålen med vår behandling samt ger exempel på olika behandlingsaktiviteter:

 • Stockholmsfoto hanterar offerter, beställningar och fakturor
 • Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka offert, orderbekräftelse och hantera betalning av bilder och tjänster. Om uppgifterna inte samlas in kan inte Stockholmsfoto fullfölja sina förpliktelser och måste i så fall neka dig beställningen, t.ex. av upphovsrättsliga och skattemässiga skäl.
 • Stockholmsfoto tillhandahåller och hanterar användarkonton
 • Stockholmsfoto behandlar personuppgifter för att du ska kunna logga in på ditt konto, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade kundvagnar samt ge dig möjlighet att se bildalbum, order- och nedladdningshistorik.
 • Stockholmsfoto lämnar information, förmåner och erbjudanden gällande bilder och tjänster
 • Vi på Stockholmsfoto vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så att vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa och erbjuda relevant innehåll. Vi gör detta genom att kommunicera med dig via post, e-post, sms/mms och telefon för att erbjuda förmåner och tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta kan Stockholmsfoto även utföra analyser på de uppgifter Stockholmsfoto samlar in.
 • Stockholmsfoto hanterar ärenden som kommer in till supportfunktioner
 • Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Stockholmsfotos aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet och besvara frågor till kundtjänst via e-post, telefon eller digitala kanaler.
 • Stockholmsfoto måste fullgöra rättsliga förpliktelser
 • Stockholmsfoto sparar viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Stockholmsfoto samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan våra rättsliga skyldigheter inte fullgöras. 
 • Stockholmsfoto förbättrar tjänster, produkter och system
 • Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbplats och andra tjänster mer användarvänliga. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Stockholmsfoto generella analyser avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, vad användare söker efter och vilka bilder och motiv som köps.

 

De lagliga grunderna för Stockholmsfotos behandling av personuppgifter

För att kunna samla in och behandla dina personuppgifter måste Stockholmsfoto ha en laglig grund för ändamålet som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som Stockholmsfoto baserar behandling på är beskrivna nedan:

 • Rättslig förpliktelse
 • Det betyder att behandling är nödvändig för att Stockholmsfoto skall kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Detta innefattar exempelvis att lagra en faktura för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
 • Avtalsförpliktelser
 • Det betyder att behandlingen är nödvändig för att Stockholmsfoto skall kunna fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att senare kunna ingå avtal. Vid köp av bild eller tjänst behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra Stockholmsfotos skyldigheter. Det kan t.ex. vara nödvändigt att Stockholmsfoto registrerar din e-postadress för att kunna leverera köpt bild eller tjänst till dig.
 • Berättigat intresse
 • Det betyder att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Stockholmsfoto bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Samtycke
 • Det betyder att du givit ditt samtycke till att Stockholmsfoto behandlar dina personuppgifter för ett eller flera ändamål.

 

Hur länge Stockholmsfoto sparar personuppgifter

Stockholmsfoto kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång denna tidsperiod är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi raderar regelbundet personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

 

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Stockholmsfoto delar även ut nödvändiga personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för Stockholmsfoto. Detta kan t.ex. innefatta leverantör av betalningslösning för bank- eller kreditkortsbetalning om du väljer det på vår webbplats. Det kan även innefatta företag som erbjuder inkassoverksamhet som säkerställer att Stockholmsfoto får betalt för bilder eller tjänster du beställt men inte betalat i tid enligt Stockholmsfotos köpvillkor.

Stockholmsfoto kan även komma att lämna ut dina uppgifter till statliga myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller brottsutredning.

Stockholmsfoto kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i och information om den behandling vi gör med dina personuppgifter. Du har bland annat rätt till:

 • tillgång till dina personuppgifter
 • rättelse av dina personuppgifter
 • radering av dina personuppgifter
 • dataportabilitet in EU
 • begränsning av behandling
 • att göra invändningar mot viss typ av behandling

I de fall Stockholmsfoto behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund för direktmarknadsföring, har du har rätt att invända mot vår behandling. Du ges t.ex. möjlighet att invända mot marknadsföring via nyhetsbrev vid varje enskilt digitalt utskick genom att avregistrera dig som mottagare av samtliga nyhetsbrev från Stockholmsfoto.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige. Du kan också kontakta oss om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen om du har eventuella klagomål angående Stockholmsfotos behandling av dina personuppgifter.

 

Dina personuppgifter är skyddade

För att skydda dina personuppgifter har Stockholmsfoto vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Alla kunduppgifter sparas till exempel i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så att enbart de anställda i Stockholmsfotokoncernen som behöver åtkomst till dina personuppgifter har sådan tillgång.

 

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Stockholmsfotos integritetspolicy som vid var tid gäller finns alltid publicerad på vår webbplats. I det fall integritetspolicyn ändras kommer du att informeras om detta nästa gång du loggar in på ditt användarkonto. Vid större förändringar av integritetspolicyn kan vi även komma att informera dig via e-post. Om du av någon anledning inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt användarkonto genom att kontakta oss.

 

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor om denna integritetspolicy eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.


Telefon: +46 73 720 38 85

E-post: info@stockholmsfoto.se